All kursverksamhet sker i samarbete med Studiefrämjandet


 

Har du frågor om kurserna kontakta: kurser.astorpsbk@hotmail.se 

 

Kurser - kommande och pågående

 


 

Noseworkkurs steg 1

Nose Work är den nya spännande hundsporten från USA. Den är utvecklad av tre professionella tjänstehundstränare som upptäckte hur bra deras hundar mådde av att använda nosen.

I Nose work får hunden använda sitt främsta sinne, nosen. Genom att arbeta med hundens nos kan hundarna få stärkt självförtroende. För hundar med problembeteende kan Nose workvara en utmärkt tränings/ tävlingsform, då hunden lugna och kontrollerade former kan få arbeta.

Som nybörjarhund får man först lära sig nosa upp  ex. hundgodis och när grunderna sitter börjar vi föra in den 1a doften som är Eucalyptus. Vi kommer även söka i rum, behållare etc.

Kurstider: Tisdagar 13/11,20/11,27/11, 4/12 kl: 18,45-21,00

Läs mer här

Anmäl dig här

Läs mer om instruktören

 

  


 

 

 

 

Enskild träning

Med Theresa Lindahl.

Läs mer här!

 

 

 


 

Anmälan

Anmälan till kurs/utbildning är bindande. Anmälan innebär också att din ångerrätt upphör den dag kursen/utbildningen startar och att du samtycker till detta villkor.
 
Återtagande av anmälan/avbrytande av kurs/utbildning

Före kurs/utbildning
Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast 14 dagar innan kursen/utbildningen startar. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt.

Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar men före kurs/utbildning debiterar vi en administrativ avgift:

• senast en vecka före kursens/utbildningens start 150 kr
 
• senare än en vecka före kursens/utbildningens start 300 kr, dock högst halva kursavgiften.
 
Om du ångrar din anmälan/avbryter ditt deltagande from den dag kursen/utbildningen startat är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.konsumentverket.se%2Fcontentassets%2Fc78f43844da74c7786821d8d12a98b5a%2Fstandardmall-for-information-om-angerratten_konsumentverket_140613.pdf&h=ATOki4IP1lKLtNBW5kNc2XWAo0o-pU5L-OvOU-d3xXIfVSGitquttxW3pLmOerOVXwqm9Deawd9qF1V0o_DNTdQCEuW5180wTWVVW6UJ7YWTvXDKvh6gXdwbFvapNT5KqiozsYU-cuQ